Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η τυποποίηση των ονομάτων αποτελεί παγκόσμιο πρόγραμμα, το οποίο ανελήφθη από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, όπως και η μεταγραφή των μη ρομανικών γραφικών συστημάτων (όπως το Ελληνικό) σε ρομανικό σύστημα γραφής, με τη δυνατότητα αντιστρεψιμότητάς τους. Η σημασία της τυποποίησης των ονομάτων καταδεικνύεται από τις διακηρύξεις των Εμπειρογνωμόνων για τα Γεωγραφικά Ονόματα των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θεωρήθηκαν κυρίως αναγκαίες για την ενιαία χρήση των ορθών τοπωνυμίων, την άμεση και απρόσκοπτη διεθνή επικοινωνία μεταξύ των λαών και την εθνική κατοχύρωση των τοπωνυμίων ως πολιτιστικής κληρονομιάς και κουλτούρας.

Τα γεωγραφικά ονόματα αποτελούν κλειδιά για πρόσβαση στις πληροφορίες του παγκοσμιοποιημένου ψηφιακού μας κόσμου, και είναι ένα απαραίτητο τοπικό συστατικό για κάθε χωροταξικά οργανωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Παρέχουν τη δυνατότητα εισόδου σε ψηφιακά δεδομένα, τα οποία είναι ουσιαστικά και δυναμικά εργαλεία αποφάσεως για πολιτικούς και διαχειριστές και συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανισμών.

Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ακριβή και σταθερά γεωγραφικά ονόματα, εκτός του ότι αντανακλούν τον πολιτισμό και την κληρονομιά της κάθε χώρας, είναι ταυτόχρονα ζωτικής σημασίας για τη βέλτιστη χρήση των γεωπληροφοριών σε: Ενισχυμένες εθνικές στρατηγικές σχεδιασμού Οικονομική ανάπτυξη Διαχείριση του περιβάλλοντος Συντονισμό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Εμπόριο Προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς Χρήσιμες υποδομές Τουρισμό Συστήματα επικοινωνίας Παγκόσμια μέσα επικοινωνίας.

Διπλά ονόματα και έλλειψη καθαρά καταγεγραμμένων ονομάτων συνέβαλαν σε συγχυσμένες οδηγίες προς τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης και σε σπατάλη χρόνου, με αποτέλεσμα απώλεια ζωών. Επομένως για τις χώρες έχει σημασία η ανάπτυξη ενός εθνικού προγράμματος μέσω της τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων προς επίσημη χρήση.

Έλλειψη πληροφοριών για τα γεωγραφικά ονόματα ή φτωχές γεωαναφορές ονομάτων είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση αποστολών τροφίμων και βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες.

Σήμερα τα γεωγραφικά ονόματα όλων των χωρών χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια λειτουργικά συστήματα δεδομένων. Είναι ανάγκη τα ονόματα κάθε χώρας να είναι σωστά καταγεγραμμένα και επισημοποιημένα. Είναι ανάγκη οι χρήστες ανά τον κόσμο να έχουν πρόσβαση στα γεωγραφικά ονόματα. Χάρτες, δεδομένα γεωαναφορών και γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS), τα οποία χρησιμοποιούν τυποποιημένα γεωγραφικά ονόματα, είναι ουσιώδη στην ανάπτυξη μιας χώρας στη σημερινή ψηφιακή οικονομία.

Με αυτή την προοπτική των Ηνωμένων Εθνών και την πρακτική χρησιμότητα ανελήφθη η τυποποίηση των ονομάτων της Κύπρου. Ανταποκρινόμενη σε σύσταση των Ηνωμένων Εθνών, η Κυπριακή Δημοκρατία διόρισε Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων και συμμετέσχε σε όλες τις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων.

Η Κύπρος λόγω της μακραίωνης Ιστορίας της αποτελεί έναν παράδεισο τοπωνυμίων. Μαρτυρείται στην Κύπρο από πηγές ελληνικές και ξένες πληθώρα τοπωνυμίων. Σήμερα βρίσκονται σ' αυτήν τοπωνύμια προελληνικά, ελληνικά, φραγκικά, ενετικά, τουρκικά και αγγλικά. Όλα αντικατοπτρίζουν τις ιστορικές περιπέτειες της Κύπρου, και αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όπως είναι επόμενο, ο βασικός κορμός των τοπωνυμίων της Κύπρου είναι ελληνικός, επειδή πέραν των τριών χιλιάδων χρόνων ο βασικός πληθυσμός της υπήρξε ελληνικός. Το όνομα Κύπρος εισέρχεται για πρώτη φορά στην Ιστορία από τον Όμηρο.

Λόγω της μακράς χρήσης τους, από Έλληνες και ξένους, και της διαρκούς παρουσίας τους (πη γλώσσα του λαού, τα τοπωνύμια της Κύπρου κατά κανόνα έχουν πολλούς τύπους. Έχουν ιστορικό τύπο, που παραδίδεται από παλαιά, λόγιο, που χρησιμοποίησαν ή κατασκεύασαν οι λόγιοι, διαλεκτικό, που φέρεται στο στόμα του λαού. Πολλές φορές παραδίδονται πολλοί διαλεκτικοί τύποι για ένα όνομα. Η τυποποίηση των ονομάτων της Κύπρου μέσα στο παγκόσμιο πρόγραμμα τυποποίησης των Ηνωμένων Εθνών ανελήφθη από την αρμόδια Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, και έγινε με σταθερές αρχές, που στηρίζονται στην παράδοση και στην κρατούσα γλωσσική πολιτική.